Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Årsplaner

Der er 3 årsplaner for 03A:
Klasser: 02A/03A/04A
Periode:
Team / lærer: KD

Årsplan for matematik på minimellem  2017/2018.
 
Bogsystemer:
Som grundsystem benyttes Kontext 4, kontext 2 og matematik fessor.
Grundsystemet suppleres af opgaver og instruktionsmateriale udvalgt eller udarbejdet af læreren.
 
Målsætning
Som udgangspunkt og som et minimum skal undervisningen føre til, at eleverne igennem skoleåret
tilegner sig kundskaber og færdigheder, der opfylder Undervisningsministeriets mål for
klassetrinnet, som det er udtrykt i Fælles Mål.
 
Undervisningsmetoder.
Undervisningen tager udgangspunkt i resultaterne for klassen og den enkelte elev, som afdækkes
ved Prøve ”Mat2, Mat 4” i faget først på året.
Målet med indlæringen er, at eleven tilegner sig en kunnen og viden, en bevidstgørelse af sproget
som det udtrykker sig i relation til matematikken samt en forståelse af stoffet, der sætter eleven i
stand til at tilegne sig det stof i 2. klasse/ 4. klasse, som er lagt til grund for det videre forløb.
 
Undervisningen gennemføres ved:
 
 • arbejde i klassen, herunder lærergennemgang, dialog i klassen samt lærer-elev dialog
   
 • individuelt elevarbejde i og uden for klassen
   
 • gruppearbejde
   
 • hjemmearbejde i form af lektie og individuel fordybelse
   
  Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev.
   
   
  Materialeforbrug.
  Der anvendes det valgte lærebogssystem for det pågældende klassetrin som grundlag. I det omfang
  det valgte system ikke tilgodeser elever, der mangler elementære regneregler i dybde eller omfang,
  udarbejder læreren suppleringsmateriale.
  Der skal anvendes lineal, passer og vinkelmåler.
   
  Undervisningsomfang.
  Der skal arbejdes med:
 • De centrale færdigheder: addition, subtraktion, multiplikation og division
 • Tal: Naturlige tal, hele tal, brøker, decimaltal, negative- og positive tal, omsætning fra brøk
  til decimaltal, procenter og kvadrattal.
 • Formler: formler indøves og anvendes i forhold de givne opgaver.
   
  Evalueringsprøver
  Der gennemføres evalueringsprøver efter lærerens valg. Hver elev løser selvstændigt en række
  opgaver under opsyn.