Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 06A/07A/08A/09A/UDSKOLING
Periode:
Team / lærer: kd

Årsplan for matematik udskolingen skoleåret 2018/19
 
Indhold
I undervisningen vil der også blive inddraget forskellige opgavetyper, som træner eleverne med at udvikle evner og færdigheder som imødekommer de 8 forskellige kompetencer som er beskrevet i Fælles Mål for matematik. Derudover vil der også blive inddrage forskellige opgaver fra tidligere FSA prøver, således at eleverne udvikler en forståelse for og bliver bekendt med hvilke opgavetyper som de møder til den skriftlige FSA prøve i maj/juni 2019.
Eleverne skal i løbet af skoleåret lave ca. 4 afleveringer. For 9 klasse vil afleveringen udelukkende bestå af tidligere FSA opgaver. For 8 klasse vil afleveringen bestå af en blanding af tidligere FSA opgaver samt opgaver svarende til klassetrinnet.
Til udførsel af undervisningen vil der blive arbejdet med Kontext, matematik fessor, diverse kopi ark, samt forskellige matematik opgaver af en mere fysisk karakter.
Målsætning
 
Som udgangspunkt og som et minimum skal undervisningen føre til, at eleverne igennem skoleåret tilegner sig kundskaber og færdigheder, der opfylder Undervisningsministeriets mål for klassetrinnet, som det er udtryk i Fælles Mål.
 
 
I matematik undervisningen vil der blive arbejdet med følgende hovedområder
 
Tidspunkt/Emne
6-7 klasse
8-9 klasse
Augsust - oktober
Tal og størrelser
Tallens opbygning
Tal – potens og kvadratrødder
Procent og økonomi
Rente og lån
 
Regning med potenstal – potensregneregler
Decimal og brøktal – den videnskabelig skrivemåde
Procent og økonomi – rente og lån
Oktober - december
Former og dimensioner
Konstruktion af enkle figurer i planen
Ligedannethed og kongruens
Enkle geometrisk beviser
Pythagoras sætning 
Mønstre i geometriske figurer
Drejning, spejling og parallelforskydning
Ligedannethed og kongruens
Geometriske figurer i planen og rummet – enkle beviser
Form og konstruktion
December - marts
Mønstre og sammenhænge
Enkle funktioner
Koordinatsystem – regneudtryk som funktion
Formler og ligninger
Grafer og lineære sammenhænge – variable og konstante værdier
koordinatsystem
Formler - ligninger og beviser
Ikke lineære sammenhænge
Marts - juni
Data og chance
Statistik –
Oberservationsæt – frekvens og hyppighed
Statiske talværdier – median og variationsbredde
 
Statistik – intervaller
Summeret hyppighed og summeret frekvens
Diagrammer og tabeller
Muligheder og sandsynligheder
tælletræ