Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Årsplaner

Der er 3 årsplaner for 01A:
Klasser: 00A/01A
Periode:
Team / lærer: KD

Matematik i indskolingen 2017/2018
 
Bogsystemer:
Som grundsystem benyttes Kontext og Rema arbejdshæfter.
Grundsystemet suppleres af opgaver og instruktionsmateriale udvalgt eller udarbejdet af læreren.
Rema-arbejdshæfterne indeholder opgaver, som eleven selv kan arbejde med i takt med at
undervisningen skrider frem og er dermed medvirkende til at fastholde de grundlæggende
færdigheder og samtidig give en rutine.
 
Det er ikke en forudsætning, at eleverne arbejder med opgaverne kronologisk, hvilket betyder, at
læreren eller eleven kan udvælge opgaver efter eget ønske forskellige steder i hæftet.
Ved anvendelsen af Rema-hæfterne i klassesammenhæng er det nødvendigt, at supplere med
tillægsopgaver, for at imødegå den differentiering der altid er i en klasse.
                                                                 
Målsætning
Som udgangspunkt og som et minimum skal undervisningen føre til, at eleverne igennem skoleåret
tilegner sig kundskaber og færdigheder, der opfylder Undervisningsministeriets mål for
klassetrinnet, som det er udtrykt i Fælles Mål.
 
Undervisningsmetoder.
Målet med indlæringen er, at eleven tilegner sig en kunnen og viden, en bevidstgørelse af sproget
som det udtrykker sig i relation til matematikken samt en forståelse af stoffet, der sætter eleven i
stand til at tilegne sig det stof i 0. -1. klasse, som er lagt til grund for det videre forløb.
Undervisningen gennemføres ved:
 
  • individuelt elevarbejde i og uden for klassen
  • gruppearbejde
  • projektarbejde, individuelt og i grupper
  • hjemmearbejde i form af lektie og individuel fordybelse
 
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev.
Undervisningen tilrettelægges, så der tilstræbes en fascination og en stimulering af den enkelte
elevs lyst til læring.
 
Materialeforbrug.
Der anvendes det valgte lærebogssystem for det pågældende klassetrin som grundlag. I det omfang
det valgte system ikke tilgodeser elever, der mangler elementære regneregler i dybde eller omfang,
udarbejder læreren suppleringsmateriale.
 
Der skal anvendes lineal.
 
Undervisningsomfang.
Der skal arbejdes med:
 
  • De centrale færdigheder: addition, subtraktion.
  • Tal: Naturlige tal, hele tal, decimaltal, positive tal.