Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 00A/01A/INDSKOLING
Periode: 2018-2019
Team / lærer: Lill, Helle

Mål for undervisningen:  
Eleven har lyst til at læse, kan i et vist omfang lege med ord og rim.
Eleven har kendskab til begreberne bogstav, ord og sætning.
Eleven begynder at legeskrive og børnestave.
Eleven lytter aktivt til oplæsning og fortælling.
Eleven kan genfortælle og selv fortælle historier.
Eleven kan indgå i samtale og dialog.
Eleven forstår sammenhængen mellem skriftens tegn og talens lyd.
Eleven har kendskab til de tre alfabeter – form, navn og lyd.
Eleven lyderer lydrette ord
Eleven gætter ud fra 1. lyd.
Eleven læser kendte ord automatisk.
Eleven læser enkle sætninger og forstår indholdet.
Eleven er ved at tilegne sig læsefærdighed ved læsning af ordfattige tekster med billedstøtte.
Eleven korrigerer ofte sig selv.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Der arbejdes med følgende systemer:
Den første læsning
Hop ombord i lyd og ord
Løbedansk

Der arbejdes legende med de 120 mest almindelige ord.
Der arbejdes med individuelle læsebøger.

Der arbejdes på klassen, i grupper og individuelt.
Fælles undervisningsforløb:  
Story-line-forløb: Historien om den kæmpestore pære, Den altid sultne larve aldrigmæt
Navne-rap
Læseuger
Socialisering:  
Vi har gennem hele året fokus på elevernes læringsmiljø samt det sociale miljø:
Læringsmiljø
Jeg kan række hånden op og vente på tur
Jeg kan modtage en fælles besked
Jeg ved, hvornår der skal være arbejdsro, stille tale og fri tale
Hvis jeg har brug for hjælp, forsøger jeg først selv. Derefter søger jeg hjælp hos sidemanden. Til sidst spørger jeg læreren
Jeg kan holde orden på mine ting

Det sociale miljø
Jeg skaber kontakt til voksne og børn på en god måde
Jeg kan lytte aktivt til de andre
Jeg kan sige fra på en god måde
Jeg kan overholde de spilleregler, der er aftalt
Jeg forsøger at løse konflikter på en god måde
Jeg kan passe på klassens og skolens ting
Status og evalueringsformer:  
Der evalueres gennem samtale